Föreningar som utövar HEMA är hjärtligt välkomna att bli medlemmar i Svenska HEMA-förbundet.

För att ansöka om medlemskap ska en skriftlig ansökan skickas till förbundsstyrelsen genom att antingen e-posta till info@svhemaf.se eller skickas per post till Förbundet.

Ansökan ska innehålla:

1) stadgar,
2) antalet betalande medlemmar vid senaste årsskiftet,
3) en kort beskrivning av föreningens historia och verksamhet,
4) kontaktuppgifter och organisationsnummer (om det finns) samt
5) justerat protokoll uppvisande att beslut om inträde tagits i vederbörlig ordning.

Medlemskap kostar 500 kronor per påbörjat 20-tal antal medlemmar i föreningen upp till 100 medlemmar. Därefter är kostnaden 500 kr per påbörjat 50-tal medlemmar. Årsavgiften ska vara betald senast den 31 januari innevarande verksamhetsår, alternativt 30 dagar efter godkänd ansökan genom en inbetalning till bankgironummer 143-0156. Betala först när ni blivit meddelade om att er ansökan är godkänd.

För att en förening ska kunna antas i Svenska HEMA-förbundet ställs följande krav:

a) Förening sysslar med HEMA enligt Svenska HEMA-förbundets definition;
b) Föreningens stadgar är kompatibla med god svensk föreningskultur;
c) Föreningens namn är inte olämpligt; samt
d) Föreningen bedriver inte verksamhet som skadar eller kan skada Förbundets rykte eller strider mot Förbundets etiska normer.

Förbundsstyrelsen kan antingen godkänna föreningen som medlem eller ge föreningen prövotid.

Vid frågor kontakta förbundsstyrelsen via hemsidan.

Välkommen med er ansökan!