Svenska HEMA-Förbundet har nolltolerans mot all form av doping. Det är våra medlemmars grundläggande rätt att delta i en dopingfri idrott. SvHEMAF:s uppdrag är att:

 • aktivt delta i SB&K:s informationsmöten om antidopingarbetet,
 • till SB&K rapportera datum för SM och andra stora event, och om möjligt få till stånd dopingtester under dessa event,
 • se till att SM-arrangören genomför SISUs Vaccinera klubben mot doping,
 • kontinuerligt informera medlemsföreningarna om vikten av att bedriva ett antidopingarbete, samt vilka verktyg föreningarna lämpligen kan använda i detta arbete. Denna information ska ligga lättåtkomlig på vår hemsida,
 • årligen påminna alla föreningar om SB&K:s antidopingprogram samt sprida annat aktuellt antidopingmaterial från SB&K,
 • undersöka möjligheterna till att årligen stå för kostnaderna för ett visst antal dopingtester runt om i våra medlemsföreningar,
 • vid instruktörsträffar informera om förbundets och SB&K:s antidopingarbete, samt
 • varje år utse en antidopingansvarig för förbundet.

Viktig Information:

Med doping menas de förseelser som anges i idrottens antidopingreglemente.

Kom ihåg att det är individens ansvar att följa de regler som gäller för Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Som medlem i en förening inom SB&K och SvHEMAF kan du bli utvald till dopingkontroll.

 • Håll koll på vad du äter och dricker.
 • Vid eventuellt användande av kosttillskott – var försiktig. Idrottare har fällts för doping för att de av misstag fått i sig dopingpreparat via kosttillskott.
 • Vid användande av mediciner, ta själv reda på om du får använda dem.
 • Ta ansvar för att du följer de allmänna reglerna.
 • Dopningslagen reglerar användning och hantering av vissa dopningsmedel.

Föreningen kan ha ett aktivt antidopingarbete, exempelvis genom att Vaccinera klubben mot doping. Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och alla andra verksamma inom idrotten.

Läs mer i våra stadgar: 10 kap. Regler mot doping, och på Riksidrottsförbundets hemsida.

Vid frågor, kontakta styrelsen.