Förbundet har tagit fram ett vägledande dokument för att hjälpa intresserade personer och grupper att komma igång med HEMA, eller för mindre klubbar att ta nästa steg i utvecklingen. Vägledningen är ett levande dokument och uppdateras löpande.

Läs mer


Förbundet kan även bistå med ekonomiska medel till inköp av utrustning under en förenings första verksamhetsår.

Läs mer