För att få ekonomiskt bidrag från SvHEMAF förutsätts att er förening är medlem i SB&K.

Förbundet delar varje år ut ekonomiska medel till medlemsföreningar som arrangerar evenemang. Till exempel för tävlingar eller utbildningsinsatser. Bidrag för utrustning kan även beviljas till föreningar under deras första år.

Inkom med er ansökan om ekonomiskt stöd i god tid innan ert event, projekt, utbildningsinsats, inköp, etc. Förbundet tar ställning till om det finns eller inte finns utrymme att betala ut ett ekonomiskt stöd enligt er ansökan eller om stödet behöver minskas i storlek. Ni kontaktas via e-post med Förbundets beslut.

Kriterier för bidrag och riskmitigering (läs detta först)

Kriterier för bidrag för instruktörsträff

Formulär för ansökan om ekonomiskt bidrag från Svenska HEMA-Förbundet

Formulär för ansökan om riskmitigeringsstöd för event från Svenska HEMA-Förbundet

Formulär för ansökan om ekonomiskt bidrag för instruktörsträff