Här ser ni valberedningens förslag till styrelsen för SvHEMAF 2017.
Ordförande – Carl Ryrberg
Viceordförande – Patrik Jarenius
Kassör – Conny Corneliusson
Ledamot – Jenny Sellén
Ledamot – Magnus Lundborg
Ledamot – Björn Carlander
Ledamot – Eva Wei
Revisor – Cristoffer Holm