Svenska HEMA-Förbundet har nolltolerans mot all form av doping. Det är våra medlemmars grundläggande rätt att delta i en dopingfri idrott.

SvHEMAF:s uppdrag är att:

• ta del av SB&K:s aktuella information om antidopingarbetet,
• till SB&K rapportera datum för SM och andra stora event, och om möjligt få till stånd dopingtester under dessa event,
• se till att SM-arrangören genomför SISUs Vaccinera klubben mot doping,
• kontinuerligt informera medlemsföreningarna om vikten av att bedriva ett antidopingarbete, samt vilka verktyg föreningarna lämpligen kan använda i detta arbete. Denna information ska ligga lättåtkomlig på Förbundets hemsida,
• årligen påminna alla föreningar om SB&K:s antidopingprogram samt sprida annat aktuellt antidopingmaterial från Svensk Antidoping,
• undersöka möjligheterna till att årligen stå för kostnaderna för ett visst antal dopingtester runt om i våra medlemsföreningar,
• vid instruktörsträffar informera om Förbundets och SB&K:s antidopingarbete, samt
• varje år utse en antidopingansvarig för Förbundet.

Som underförbund rekommenderas vi även att
• delta vid Svensk Antidopings årliga konferens, samt
• delta vid Svensk Antidopings årliga utbildningsdag.

Förbundets antidopingprogram är reviderat den 15 maj 2019 i och med SB&K:s revidering av sitt antidopingprogram.

Viktig information:

Med doping menas de förseelser som anges i idrottens antidopingreglemente.

Kom ihåg att det är individens ansvar att följa de regler som gäller för Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Som medlem i en förening inom SB&K och SvHEMAF kan du bli utvald till dopingkontroll.

  • Håll koll på vad du äter och dricker.
  • Vid eventuellt användande av kosttillskott – var försiktig. Idrottare har fällts för doping för att de av misstag fått i sig dopingpreparat via kosttillskott.
  • Vid användande av mediciner, ta reda på om de är dopingklassade genom exempelvis röd-gröna listan och ta sedan reda på om du får använda dem.
  • Ta ansvar för att du följer de allmänna reglerna.
  • Dopningslagen reglerar användning och hantering av vissa dopningsmedel.

Föreningen kan ha ett aktivt antidopingarbete, exempelvis genom att Vaccinera klubben mot doping. Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och alla andra verksamma inom idrotten.

Läs mer i våra stadgar: 10 kap. Regler mot doping, och på Riksidrottsförbundets hemsida.

Vid frågor, kontakta styrelsen.

Vidare läsning:

Fakta om Anabola androgena steroider

Antidoping-Fakta

Dopningslagen