Svenska HEMA-förbundet har till uppgift att administrera och främja HEMA och sina anslutna föreningar.

 I dagsläget ingår inte alla HEMA-föreningar i Sverige men Förbundet har kontakt och ett gott förhållande med alla föreningar samt grupper. Medlemsföreningarna i förbundet är självständiga demokratiska föreningar som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse lik den i Riksidrottsförbundet. Förbundet bildades januari 2012 men diskussion om att bilda ett förbund har funnits i ca 10 år i Sverige.

Vi har i Sverige ett årligt event “Swordfish” i Göteborg där världens största HEMA-tävlingar arrangeras med deltagare ifrån hela världen. Eventet hade ca 250 deltagare ifrån 18 länder förra året. Det går ca 400 matcher under fredag och lördag och avslutas sedan med finaler på lördag kväll som streamas live på internet.

Förbundet och de svenska klubbarna samarbetar internationellt både inom forskning, undervisning och tävling med olika internationella HEMA-organisationer som t.ex. HEMA Alliance  i USA samt Historical European Martial Arts Coalition i Europa. Flera svenska instruktörer undervisar regelbundet i utländska klubbar och på events runt om i världen.

Ytterligare ett viktigt område som det samarbetas på det internationella planet är kring framtagning av moderna enhetliga skydd specifikt framtagna för vår verksamhet. Det tas varje år fram en skaderapport efter Swordfish för att samla alla skador som skett under tävlingar. Detta för att kunna ge feedback till tillverkare på vilka områden vi anser det behövs förbättringar.  Tidigare år har majoriteten av skadorna varit handskador som idag börjar minska tack vare bättre handskar framtagna för stålvapentävling.