Under årsmötet 2014 blev HEMA är intagen som den 23:e idrotten hos Svenska Budo och Kampsportsförbundet (SB&K). Den 17 mars 2018 valdes SvHEMAF in som underförbund i SB&K. SvHEMAF väljer därmed inte längre in nya medlemsföreningar direkt. Ansökande föreningar hänvisas istället till SB&K. När en förening beviljas inträde i SB&K som HEMA blir den automatiskt ansluten till SvHEMAF.

Information om hur man ansöker till SB&K, en beskrivning av ansökningsprocessen samt länkar till relevanta blanketter finns här. Läs mer om HEMA och våra medlemsklubbar hos SB&K här.

Föreningar som redan är anslutna till SB&K genom en annan idrott och som utövar HEMA bör även ansluta sig till HEMA. Hur man gör detta kan man läsa mer om på SB&Ks hemsida.

Kostnad

Medlemskapet hos SB&K är tvådelad. Avgiften för HEMA är för närvarande 79:-/medlem och år plus 29:-/medlem och år för försäkring. Utöver detta kan SvHEMAF under årsmötet besluta om ytterligare medlemsavgifter.

Medlemskap i SvHEMAF kostar 500 kronor per påbörjat 20-tal antal medlemmar i föreningen upp till 100 medlemmar. Därefter är kostnaden 500 kr per påbörjat 50-tal medlemmar. Årsavgiften ska vara betald senast den 31 januari innevarande verksamhetsår, alternativt 30 dagar efter godkänd ansökan genom en inbetalning till bankgironummer 143-0156. Betala först när ni blivit meddelade om att er ansökan är godkänd.

Föreningsnamn

Klubbnamn ska enligt RF innehålla ordet: klubb, förening, sällskap, sport eller IF. Alla föreningarna som heter [Stads] Historiska Fäktskola behöver alltså ändra sitt officiella namn så att något av orden klubb, förening, sällskap, sport eller IF också ingår. Notera att detta gäller enbart ert officiella namn som ni använder i kommunikation med SB&K, RF osv. På er hemsida, marknadsföring och dagligt tal så kan ni fortsätta kalla er för det ni gör idag.

För att en förening ska kunna antas i Svenska HEMA-förbundet ställs följande krav:

a) Förening sysslar med HEMA enligt Svenska HEMA-förbundets definition;
b) Föreningens stadgar är kompatibla med god svensk föreningskultur;
c) Föreningens namn är inte olämpligt; samt
d) Föreningen bedriver inte verksamhet som skadar eller kan skada förbundets rykte eller strider mot förbundets etiska normer.

Har ni frågor så kontakta gärna antingen förbundsstyrelsen eller SB&Ks kansli.