Meddelande: Nu är det dags för årsmöte!

Kallelse till årsmöte för Svenska HEMA-Förbundet
Plats: Digitalt genom Discord, inbjudningslänk kommer att delas till samtliga medlemsföreningar.

Datum: Söndagen den 26 mars 2023

Tid: 13:00-16:00.

Kom ihåg att ordna fullmakter till dem som ska representera er förening. Vill man som förening inkomma med motioner ska detta göras senast söndagen den 5 mars 2023. Kom även ihåg att samtliga tidigare medlemsavgifter ska vara betalda för att en förening ska erhålla rösträtt på förbundsstämman.

Årsmöteshandlingar kommer anslås på Förbundets samt SB&K:s hemsida inom kort. Håll utkik där för vidare information. Har man ytterligare frågor får man gärna maila sittande förbundsstyrelse på info@svhemaf.se. Vill man komma i kontakt med valberedningen nås den lättast på valberedningen@svhemaf.se.

/ SvHEMAFs styrelse

Svenska Hemaförbundet

Svenska HEMA-förbundet har till uppgift att administrera och främja HEMA och sina anslutna föreningar.

I dagsläget är de flesta svenska HEMA-föreningarna medlemmar i Förbundet. De som inte är det har Förbundet kontakt med och ett gott förhållande till. Medlemsföreningarna i förbundet är självständiga demokratiska föreningar som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse lik den i Riksidrottsförbundet. Förbundet bildades januari 2012 men diskussion om att bilda ett förbund har funnits i ca 10 år i Sverige. Sedan mars 2018 är Svenska HEMA-förbundet ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Sverige är ett av de ledade länderna i världen inom HEMA. Vi har flera framgångsrika forskare, fäktare och svenska event är världskända för kvalitet och kamratskap.

Förbundet och de svenska klubbarna samarbetar internationellt både inom forskning, undervisning och tävling med olika internationella HEMA-organisationer som exempelvis världsförbundet IFHEMA samt HEMA Alliance i USA. Flera svenska instruktörer undervisar regelbundet i utländska klubbar och på events runt om i världen.

Ytterligare ett viktigt område som det samarbetas på det internationella planet är kring framtagning av moderna enhetliga skydd specifikt framtagna för vår verksamhet.