Meddelande: Hej kära medlemmar!

Ber om ursäkt för kort varsel men extrastämman den 23 oktober 15:00 är inställd. Styrelsen har efter dialog med valberedningen kommit fram till att det blir bäst att ställa in extrastämman. Då vi haft problem med kallelser via mail som fastnat i utkorgen samt att få eller inga nomineringar inkommit och därför så blev slutsatsen att det var bäst att skjuta upp extrastämman som skulle ske den 23 oktober 15:00 till ett annat tillfälle. Vi ber om ursäkt för detta och kommer så småningom att kalla till en ny extrastämma med något längre varsel. Tack för ert tålamod.

/ SvHEMAFs styrelse

Svenska Hemaförbundet

Svenska HEMA-förbundet har till uppgift att administrera och främja HEMA och sina anslutna föreningar.

I dagsläget är de flesta svenska HEMA-föreningarna medlemmar i Förbundet. De som inte är det har Förbundet kontakt med och ett gott förhållande till. Medlemsföreningarna i förbundet är självständiga demokratiska föreningar som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse lik den i Riksidrottsförbundet. Förbundet bildades januari 2012 men diskussion om att bilda ett förbund har funnits i ca 10 år i Sverige. Sedan mars 2018 är Svenska HEMA-förbundet ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Sverige är ett av de ledade länderna i världen inom HEMA. Vi har flera framgångsrika forskare, fäktare och svenska event är världskända för kvalitet och kamratskap.

Förbundet och de svenska klubbarna samarbetar internationellt både inom forskning, undervisning och tävling med olika internationella HEMA-organisationer som exempelvis världsförbundet IFHEMA samt HEMA Alliance i USA. Flera svenska instruktörer undervisar regelbundet i utländska klubbar och på events runt om i världen.

Ytterligare ett viktigt område som det samarbetas på det internationella planet är kring framtagning av moderna enhetliga skydd specifikt framtagna för vår verksamhet.