Svenska HEMA-Förbundet har till uppgift att administrera och främja HEMA och sina anslutna föreningar.

I dagsläget är de flesta svenska HEMA-föreningarna medlemmar i Förbundet. De som inte är det har Förbundet kontakt med och ett gott förhållande till. Medlemsföreningarna i förbundet är självständiga demokratiska föreningar som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse lik den i Riksidrottsförbundet. Förbundet bildades januari 2012 och sedan mars 2018 är Svenska HEMA-förbundet ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Sverige är ett av de ledande länderna i världen inom HEMA. Vi har flera framgångsrika forskare, fäktare och svenska event är även världskända för kvalitet och kamratskap.

Förbundet och de svenska klubbarna samarbetar internationellt både inom forskning, undervisning och tävling med olika internationella HEMA-organisationer som exempelvis världsförbundet IFHEMA samt HEMA Alliance i USA. Flera svenska instruktörer undervisar regelbundet i utländska klubbar och på events runt om i världen.

Ytterligare ett viktigt område som det samarbetas på det internationella planet är kring framtagning av moderna enhetliga skydd specifikt framtagna för vår verksamhet.


Kommande evenemang

Föreslå event till kalendern.