Allmänna frågor till förbundet och förbundsstyrelsen
info@svhemaf.se

Ordförande:
Eva Wei (MHFS)

Vice ordförande:
Patrik Jarenius (Stockholm HEMA)

Sekreterare:
Maria Löfqvist (Gävle HEMA)

Kassör:
Jesper Christiansen (Örebro HEMA)

Ledamöter:
Björn Carlander (Stockholm HEMA)
Jenny Sellén (Ljungamarkens HEMA)
Linus Eriksson (UHFS)