Allmänna frågor till förbundet och förbundsstyrelsen
info@svhemaf.se

Ordförande:
Jack Berggren Elers (SPIFF)

Vice ordförande:
Carl Ryrberg (Örebro HEMA)

Kassör:
Josefin Bohman (Frost HEMA)

Ledamöter:
Anna-Lotta Eriksson (Örebro HEMA)
Andreas Ahlström (MSL)
Torun Sandström (UHFS)