Allmänna frågor till förbundet och förbundsstyrelsen
info@svhemaf.se


Ordförande:
Britt Sjöqvist (Örebro HEMA): 0761-250 300

Vice ordförande:
Samuel Spånberger (Kungsbackahus Historiska Fäktsällskap)

Kassör:
Robin Fredell (Göteborgs Historiska Fäktskola)

Ledamöter:
Filip Johannesson (Medeltida Stridsteknik Linköping)
Pontus Westerholm (Lunds Kontrafäktare)

Suppleant:
Martin Björk (Uppsala Historiska Fäktskola)