Allmänna frågor till förbundet och förbundsstyrelsen
info@svhemaf.se

Ordförande:
Eva Wei (MHFS)

Vice ordförande:
Linus Frost (UHFS)

Kassör:
Karin Westlund (UHFS)

Ledamöter:
Maria Löfqvist (Gävle HEMA)
Jesper Christiansen (Örebro HEMA)
Kristine Konsmo (GHFS)