Det finns ett stort antal svenskar som gör ett otroligt jobb med att översätta manualer till svenska. Här har vi samlat ett antal olika manualer som översatts. Om du själv har jobbat med att översätta någonting inom HEMA så kontakta oss gärna på info@svhemaf.se så lägger vi till det på sidan.


Svenskt orginalspråk

Friedrich, Don Emanuel, Kort anledning til de subtileste grep i fäcktare-konsten, (1733), värja

Hafström, Jonas August, Handbok för Götha Artilleri-regementes intruktörer i sabelhuggning (1845), sabel

Instruktion i sabelfäktning till fots (1893), sabel

Nyblaeus, Gustaf, Allmän gymnastisk fäktlära (1867), värja, sabel mm.

Porath, Diederich, Palaestra Svecana (1693), värja

Sabelhugningsreglement (1960), sabel

Silfversvärd, Reinholdt, Handbok för undervisning i sabelfäktning till fot (1868), sabel

Törngren, Lars Mauritz, Reglemente i bajonett- och sabelfäktning för kongl. flottan (1882), sabel


Översättningar

Codex Wallerstein (1400-1480), flertalet vapenslag, översättning: Mattias Landelius

Di Grassi, Giacomo, Den sanna konsten (1570), flertalet vapenslag, översättning: Mattias Färdigh

Di Grassi, Giacomo, Den falska konsten (1570), flertalet vapenslag, översättning: Mattias Färdigh

Döbringer, Hans (1389-1494), långsvärd, översättning: Mattias Moberg

Goliath Fechtbuch (1510-1520), dolk, översättning: Landelius, Mattias

Heussler, Sebastian (1626), värja, översättning: Per Magnus Haaland

Hundt, Michael (1611), värja, översättning: Per Magnus Haaland

I.33 Walpurgismanuskriptet  (1320-talet), svärd och bucklare, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), beriden strid, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), brottning, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), dolk, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), dussack, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), hillebard, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), knölpåk, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), lie, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), långsvärd, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), pik, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), rustad strid del 1, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), rustad strid del 2, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), skära, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), skärsköldar, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), slaga, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), svärd och bucklare, översättning: Per Magnus Haaland

Mair, Paulus Hector, De Arte Athletica (1560-talet), värja, översättning: Per Magnus Haaland

Neue Kunstliche Fechtbuch (1591), långsvärd, översättning: Per Magnus Haaland

Neue Kunstliche Fechtbuch (1591), dolk, översättning: Per Magnus Haaland

Neue Kunstliche Fechtbuch (1591), brottning, översättning: Per Magnus Haaland

Neue Kunstliche Fechtbuch (1591), dussack, översättning: Per Magnus Haaland

Neue Kunstliche Fechtbuch (1591), hillebard, översättning: Per Magnus Haaland

Neue Kunstliche Fechtbuch (1591), stav, översättning: Per Magnus Haaland

Ringeck, Sigmund, Fechtbuch Dresd. C487 (1504-1519), långsvärd, översättning: Andreas Engström

Petters, Nicolas, Den konstfärdige brottaren (1674), brottning, översättning: Per Magnus Haaland

Sutor, Jakob, Konstfärdiga Fäktbok till nytta för soldater, studenter och tornerspelare (1612), långsvärd, översättning: Per Magnus Haaland