Sedan den 1 augusti 2008 är det lag på att alla som tävlar i idrotter som tillåter tekniker mot huvudet ska ha ett giltigt tävlingskort utfärdat av SB&K.

Det är ett krav att ha tävlingskort för att tävla i HEMA i Sverige.