Varje år delar förbundet ut ett pris för akademiska bedrifter inom HEMA. I landet har vi många flitiga översättare och forskare som studerar och tolkar de manualer som vi använder i vår dagliga utövning. Här kan du hitta manualer på svenska.

Vill du nominera någon till årets utmärkelse? Formuläret för det hittar du här

2020 – Henrik Persson

Utmärkelsen för årets akademiska bedrift tilldelades Henrik Persson från UHFS för hans arbete med tolkning och spridning av manuskriptet I.33, samt att på ett enkelt och pedagogiskt sätt ha hjälpt Svensk HEMA att lära sig av I.33. Utöver detta har han även instruerat på många olika event, som Santa’s Workshop och Swordfish, och dessutom tagit hem Swordfish’ Technical Award för sin eminenta fäktning.

2019 – Mattias Andersson

Utmärkelsen för årets akademiska bedrift går till Mattias Anderson för hans stora intresse och engagemang för manualtolkning inom flera vapenslag, sin skrivelse avseende dessa tolkningar, sitt HEMA-utövande i enlighet med manualerna samt att han genom detta gett HEMA nya infallsvinklar och större tillgänglighet.

2018 – Mattias Moberg

Utmärkelsen för årets akademiska bedrift går till Mattias Moberg för att genom sitt studiekompendium för Liechtenauers långsvärdsfäktning på ett lättillgängligt sätt presenterat centrala tekniker och principer i den tyska långsvärdsfäktningen för en yngre publik.

2017 – Mattias Färdigh

Utmärkelsen för årets bedrift inom akademisk HEMA går till Mattias Färdigh för hans fina arbete med att översätta och därmed tillgängliggöra Giacomo di Grassis Ragione di adoprar sicuramente l’Arme från 1570. Di Grassis manuskript har tidigare inte haft särskilt stor spridning i Sverige, men Mattias utmärkta och pedagogiskt uppställda översättning gör det nu möjligt för fler svenska fäktare att lära från detta intressanta manuskript, som kanske framförallt är känt för att vara en av få källor som innehåller tekniker med två svärd.

2016 – Mattias Landelius

För årets akademiska bedrift i HEMA belönas Mattias Landelius för hans översättningar av långsvärdsstyckena från Codex Wallerstein och även tidigare dolksekvenserna från MS Germ.Quart.2020, även kallad Goliath Fechtbuch. Detta översättningsarbete har, i kombination med illustrationer från manuskripten, tillgänliggjort två viktiga källor i den tyska fäkttraditionen.

2015 – Andreas Engström

Årets bedrift inom akademisk HEMA går till Andreas Engström för alla de fina akademiska insatser han gjort det senaste decenniet inom flera områden. Han översatte Sigmund Ringecks Fechtbuch Dresden, C487 (delen om orustat långsvärd) tillsammans med förklarande kommentarer. Detta gjordes redan 2007-08, flera år innan plattformen Wiktenauer fick den spridning det har idag. Han bidrog därmed på ett avgörande vis till att sprida detta mycket centrala verk inom den tyska långsvärdstraditionen till ett spirande svenskt HEMA-community. Han har även transkriberat Codex I.6.2.5, “Hans Medels fechtbuch”. Vidare får Andreas Engström anses vara en av världens ledande experter inom svensk militärsabel, om vilket han hållit flera föreläsningar.

2014 – Per Magnus Haaland

För sitt outtröttliga arbete med översättningar av manualer från diverse språk till svenska. Han har på så sätt gjort källorna lättillgängliga för en svensk publik som annars kanske inte hade läst dem.

2013 – Roger Norling

För sitt engagemang i att forska, skriva och sprida material av stort värde för HEMA internationellt och dessutom skapa en plattform för att uppmuntra andra till att publiceras så tilldelades priset Roger Norling.