Svenska HEMA-Förbundet har till uppgift att administrera och främja HEMA och sina anslutna föreningar.
Läs mer


Protokoll och handlingar
Förbundstyrelsen laddar regelbundet upp handlingar från sina egna möten samt från förbundets stämmor.

Läs mer


Stadgar
Förbundets stadgar fungerar som regelverk för förbundets verksamhet.

Läs mer


Medlemskap i Svenska HEMA-förbundet
SvHEMAF väljer inte in nya medlemsföreningar direkt. Ansökande föreningar hänvisas istället till SB&K. När en förening beviljas inträde i SB&K som HEMA blir den automatiskt ansluten till SvHEMAF.

Läs mer


SB&K-försäkring för utövare
Som medlem i en förening som är ansluten till SB&K omfattas du som utövare av en olycksfallsförsäkring hos Svedea om en skada skulle uppstå.

Läs mer


Bedrifter inom akademisk HEMA
Varje år delar förbundet ut ett pris för akademiska bedrifter inom HEMA.

Läs mer


Utmärkelse för ideellt engagemang
Sedan 2019 delar Svenska HEMA-Förbundet varje år ut en utmärkelse för ideellt engagemang.

Läs mer