Allmänna frågor till förbundet
info@svhemaf.se

Frågor till styrelsen
styrelsen@svhemaf.se

Frågot till valberedningen
valberedningen@svhamef.se

Ordförande:
Carl Ryrberg (Örebro HEMA)

Vice ordförande:
Patrik Jarenius (Stockholm HEMA)

Kassör:
Conny Corneliusson (GHFS)

Ledamöter:
Magnus Lundborg (UHFS)
Björn Carlander (Stockholm HEMA)
Eva Wei (MHFS)
Jenny Sellén (Ljungamarkens HEMA)