Allmänna frågor till förbundet och förbundsstyrelsen
info@svhemaf.se


Ordförande:
Britt Sjöqvist (Örebro HEMA): 0761-250 300

Vice ordförande:
Muhammad Dabo (SPIFF)

Kassör:
Jakob Hedbom (Gävle HEMA)

Ledamöter:
Konstancija Kisonaite (Gävle HEMA)
Pontus Westerholm (Lunds Kontrafäktare)

Suppleant:
Mattias Andersson (Gävle HEMA)