Allmänna frågor till förbundet och förbundsstyrelsen
info@svhemaf.se

Ordförande:
Kasper Aase (GHFS): 0706 – 390 390

Vice ordförande:
Muhammad Dabo (SPIFF)

Kassör:
Mattias Brännström (UmeHFS)

Ledamöter:
David Baltzersen Johansson (GHFS)
Alexander Olsson (UmeHFS)