Starta en ny klubb

Förbundet har tagit fram ett vägledande dokument för att hjälpa intresserade personer och grupper att komma igång med HEMA, eller för mindre klubbar att ta nästa steg i utvecklingen. Vägledningen är ett levande dokument och uppdateras löpande.

Vägledningen hittar du här.