Förbundet har tagit fram ett vägledande dokument för att hjälpa intresserade personer och grupper att komma igång med HEMA, eller för mindre klubbar att ta nästa steg i utvecklingen. Vägledningen är ett levande dokument och uppdateras löpande.

Vägledningen hittar du här.