Sedan 2019 delar Svenska HEMA-Förbundet varje år ut en utmärkelse för ideellt engagemang. Utmärkelsen delas ut till en person med stort ideellt engagemang i sin klubb eller nationellt inom HEMA, är en förebild för andra och sprider glädje, gemenskap och engagemang där personen verkar.

2019 – Magnus Lundborg

Utmärkelsen för ideellt engagemang går till Magnus Lundborg för att han, utan att göra mycket väsen av sig, har arrangerat många event, är instruktör i sin klubb, håller workshop och är volontär på tävlingar samt att han gör detta med glädje år efter år. Han beskrivs av andra som en eldsjäl, glädjespridare, någon man kan lita på.