Sedan 2019 delar Svenska HEMA-Förbundet varje år ut en utmärkelse för ideellt engagemang. Utmärkelsen delas ut till en person med stort ideellt engagemang i sin klubb eller nationellt inom HEMA, är en förebild för andra och sprider glädje, gemenskap och engagemang där personen verkar.

2020 – Carl Ryrberg

Utmärkelsen för ideellt engagemang 2020 tilldelades Carl Ryrberg från Örebro HEMA, som genomgående har visat genuin omtänksamhet om sina medmänniskor samt hjälper många att bli bättre fäktare. Han är också en flitig eventarrangör med stora visioner, och beskrivs som en klippa i sin klubb. Utöver sitt lokala engagemang är han också en stor förebild nationellt och internationellt. Tillsammans med andra var han även med och grundade Svenska HEMA-förbundet.

 

2019 – Magnus Lundborg

Utmärkelsen för ideellt engagemang går till Magnus Lundborg för att han, utan att göra mycket väsen av sig, har arrangerat många event, är instruktör i sin klubb, håller workshop och är volontär på tävlingar samt att han gör detta med glädje år efter år. Han beskrivs av andra som en eldsjäl, glädjespridare, någon man kan lita på.